Błogosławieństwo podczas ślubu

Portrait of a priest holding the Bible

Wiele par młodych nie wyobraża sobie swojego ślubu bez błogosławieństwa rodziców. Jedną z najważniejszych polskich tradycji, jakie to podczas przygotowania uroczystości, jaką jest wesele, przetrwały do dziś, jest błogosławieństwo rodziców pary młodej. Dzieje się tak dlatego, że podczas odbywania się uroczystości, jaką to jest ślub , zawsze od wielu pokoleń stanowiła ona niezwykle ważny aspekt i element.

Wesele bowiem rozpoczyna się zawsze od tego, ze pan młody przyjeżdża do domu swej przyszłej żony, a wówczas to rodzice błogosławią młodą parę, życząc im szczęścia, miłości oraz pomyślności w nowym wspólnym życiu. Bardzo często podczas trwania wydarzenia, jakim jest ślub , rodzice dają swym dzieciom do ucałowania krzyż, pokropiony wcześniej wodą święconą. Para młoda natomiast w tej sytuacji, dziękuje swym rodzicom, bądź opiekunom za czas, który to poświęcili na ich wychowanie, oraz za błogosławieństwo. Częstym zwyczajem, jaki nadal panuje podczas wesel polskich jest uroczysty przemarsz do kościoła, w którym to biorą udział wszyscy zaproszeni goście.